Śledzenie pojazdów

O ile śledzenie pojazdów i informacje o ich lokalizacji nie są na stałe zainstalowane w firmie, nie można sprawdzić, czy kierowcy pracują wydajnie i nie wykorzystują swoich pojazdów np. do celów prywatnych. Z drugiej strony, zarządzanie paliwem może zapobiec kradzieży, zwłaszcza jeśli masz ciężarówkę lub furgonetkę - główną zaletą wykorzystania sygnałów GPS do lokalizacji pojazdów jest to, że możesz sprawdzić ich pozycję z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Stała informacja i raportowanie sprzyja elastyczności miejsca pracy i szybkiej reakcji na zmieniające się warunki, problemy z ruchem i zatory. Dzięki tym danym możesz utrzymać porządek w swojej firmie, nawet gdy nie ma Cię w biurze lub głównej siedzibie.Bądź na bieżąco 24 godziny na dobę - nowoczesne systemy GPS Dzięki dzisiejszym rozwiązaniom masz dostęp do szerokiego zakresu informacji, które mogą pomóc w usprawnieniu działalności firmy: lokalizacja GPS pojazdów, zarządzanie paliwem, przebieg, prędkość i trasy przejazdu kierowców. Ponadto można monitorować szczegółowe dane, takie jak czasy przerw i zużycie paliwa. Monitorowane mogą być również dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak pompy czy agregaty.

Znajomość lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym umożliwia szybką reakcję na niebezpieczne sytuacje, takie jak kradzież czy wypadek. Dzięki temu GPS znacząco poprawia bezpieczeństwo karoserii pojazdu, przewożonych towarów oraz kierowcy. W razie groźnego wypadku system pozycjonowania GPS wyposażony jest w specjalny alarm, który po naciśnięciu przekazuje informację o lokalizacji pojazdu na wybrany numer. Dane są aktualizowane każdorazowo o 20 sekund i mają dostęp 24 godziny na dobę, co pozwala szybko złapać złodzieja i uniknąć kosztownych strat oraz niezadowolenia klientów z powodu opóźnień. Bezpieczeństwo i sprawny przepływ pracy są kluczowe i ściśle związane z podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa - generowaniem zysków. Złe procesy pracy, niedokładne zarządzanie paliwem w pojazdach i nierzetelni kierowcy to główne przyczyny strat finansowych. Stały strumień nowych danych z lokalizatora pozwala na częste aktualizacje, prowadzące do zmiany bardziej efektywnych strategii co kilka miesięcy lub kwartałów.

monitoring i lokalizacja pojazdów

Samochodowy system GPS zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje koszty

Wszystkie raporty dostarczane przez nas stanowią podstawę do lepszego zarządzania firmą: lokalizacja GPS pojazdów i raporty dostarczane przez system służą jako dowód w przypadku sporów lub skarg klientów. Ponadto stanowią one również wiarygodną podstawę do oceny jakości pracy każdego kierowcy. Dzieje się tak dlatego, że wszelkie zaniedbania i niedociągnięcia, takie jak wykorzystywanie pojazdu do celów prywatnych, niewykonywanie przydzielonego zadania służbowego czy nieregularne przerwy w pracy, mogą zostać natychmiast zauważone.

Za pomocą danych można nie tylko wiarygodnie zweryfikować pracę kierowcy, ale także wykorzystać je jako dowód w przypadku skarg klientów. Często zdarza się, że pracownicy korzystający z pojazdów służbowych wykonują w godzinach pracy czynności osobiste lub związane z działalnością konkurencji. Przykładem mogą być koparki kopiące fundamenty pod domy w godzinach, w których powinny być na służbie, lub sprzedawcy korzystający z samochodów służbowych i paliwa do świadczenia usług na rzecz innych firm.

Adres

Fordońska 12g

Newsletter